Laikraščių ir žurnalų
elektroninės prenumeratos sistema

Jei esate laikraščio ar žurnalo leidėjas, ko gero susiduriate su šiomis problemomis:
  • Turite poreikį paleisti elektroninę savo leidinio versiją, bet tam yra per dideli kaštai.
  • Žinote, kad viskas keliasi į internetą, bet nežinote ką daryti jūsų atveju.
  • Spaudos atstovams norite išplatinti savo leidinį, bet tai sukuria papildomus kaštus.
  • Ieškote būdų, kaip sukurti papildomas pajamas jūsų leidiniui ir el. prenumerata galėtų būti geras sprendimas.
Sukūrėme Leidinys.lt sistemą laikraščiams ir žurnalams, kad jie galėtų be didelių investicijų įsidiegti savo leidinio elektroninę versiją bei pradėti gauti papildomas pajamas. Šį projektą vystymėte jau keletą metų ir esame patikrinę jo naudingumą. Kviečiu susisiekti ir aptarti Leidinys.lt sistemos naudą jūsų leidiniui.